BRAZIL, Cléo Busatto will participate in “Stories to Change the World”, on June 21st, 2014

...deixo aqui a minha História para cambiar el mundo! 
abraço narrativo a todos os narradores do planeta.


¿Te unes a contar cuentos el 21 de junio por un mundo mejor?
Do you want to join us? 

No hay comentarios:

Publicar un comentario